دانلود|فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران|

فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایرانفرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران|41003382|adg40191533|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بررسی ویژگیهای اقتصاد ایران از نگاه كلان نگری و بررسی ساختار دیوان سالاری دولتی ، همچنین آثار افزایش جمعیت و چگونگی هزینه كردن درآمدهای نفتی و قدرت خرید آن محورهای سخنرانی آقای دكتر محمدحسین ادیب یك صاحب نظر اقتصادی بودكه به تازگی در خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی ایراد شد.
وی كه عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است در آغاز سخنان خود به فرصتها و تهدیدهای بخش صنعت در اقتصاد 5سال آینده كشور اشاره كرد و افزود: پیش از ورود به بحث اصلی ، بررسی چند ویژگی از اقتصاد كلان ایران ضروری به نظر می رسد.همان طور كه می دانید ما دارای نوعی بوروكراسی دولتی هستیم كه كار یك نفر را به چهارنفر سپرده است و كاری را كه بخش خصوصی مثلا با یكهزار تومان انجام می دهد، این نوع بوروكراسی به سه هزار تومان انجام می دهد. وی افزود: تا سال 1350، سالیانه تعدادیك میلیون تولد در ایران ثبت می شد. اما این تعداد افزایش می یابد و در سال 58 به دومیلیون تولد در سال رسید، این فرایند برای مدت ده سال تداوم داشت . از سال 68 تعدادمتولدین بطور سالانه كاهش می یابد، طوری كه در سال 1373 تعداد متولدین ثبت شده یك میلیون و دویست هزار نفر اعلام شد كه تقریبا تا سال جاری ادامه یافته و این به معنای نوعی ثبات جمعیتی در كشورمان است .


مطالب دیگر:
بررسی دلایل پرزدهی نخ آکریلیک و رنگرزی این نخ هابررسی گیاهان و نقش و تاثیر آنها در معماریبررسی چگونگی و طراحی یک سیستم انبار داری و مروری بر سیستم های مختلف انبارداری و نحوه کارکرد انببررسی انبارداری و عملیات و اهداف و ضرورت آنبررسی بانک صادرات ایران و فعالیتها و خدمات و تاریخچه و ساختار آنبررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشيبررسی اداره مالي اداري و خدمات و فعالیتهای آنبررسی عملیات پیمانکاری و برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاریبررسی اومانیسم و دین شناسی و بررسی اومانیسم در جامعه شناختی و فسلفه و روانشناختیبررسي پرچم هاي مللبررسي اتوماسيون صنعتي و نحوه¬ي اندازه گيري وارتقاء آنبررسی رابطه قیمت تمام شدۀ جذب سپرده های مؤثر و درآمد حاصل از آنهابررسی کميسيون بين اللملي الکترونيک و بررسی مفاهیم ولتاژ زياد / ولتاژکم ، ايستگاه هاي فرعي از پبررسی MSDS و کاربرد آن در صنایعبررسی اثرات کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی کارگران شرکت ایران خودرو در سالن رنگ تندرخرید و دانلود تحقیق بررسی بهداشت محیطو بررسی آن در شرکت ایران خودرو:بررسی وسایل حفاظت فردی و بررسی آن در شرکت ایران خودروبررسی نقش نظام تامین اجتماعی به عنوان یکی از خرده نظامهای مهم نظام اجتماعی در نظم اجتماعی و آثاربررسی اهداف و مقررات عمومي نمايشگاههاي بين الملليبررسی تولید و انتقال انرژی الکتریکی و بررسی انواع نیروگاهها و ترانسهابررسی عوامل شیمیایی زیان¬آور محیط کار و بررسی آن در شرکت ایران خودروبررسی ایمنی وعوامل مکانیکی زیان¬آور در صنایع و بررسی آن در شرکت ایران خودروبررسی مسائل مهندسی فاکتور¬های انسانی و بررسی آن در شرکت ایران خودروبررسی بهسازی محیط کار در شرکت ایران¬خودرو و بهبود عملکرد زیست¬محیطی در حوزه فرایند تولیدبررسی عوامل فیزیکی زیان¬آور محیط کار و بررسی آن در شرکت ایران خودرو